Бvх ангилал
Мэдээ

Манай хүндэт гэрчилгээ

Бид устөрөгчийн хийн талаар олон патент авч, бүтээгдэхүүнээ олон улсын нэр хүндтэй байгууллагуудаас баталгаажуулсан.

цагаан
ионы мембран
устөрөгчийн генератор
Устөрөгчийн усны генератор
Шүлтлэг усны машин
И-10
каволотой устөрөгчийн усны гэрчилгээ
устөрөгчийн ус CE-сертификат нь cawolo HIM-22
cawolo HIM-52 бүхий устөрөгчийн усны гэрчилгээ
захиалгын

Манай мэдээллийн хуудсыг захиалаарай